В Україні зможуть позбавляти вченого ступеню за плагіат – у Раді схвалили відповідний закон – 24 Новини

В Україні зможуть позбавляти вченого ступеню за плагіат – у Раді схвалили відповідний закон

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект № 4667-1 щодо зміни процедури присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, що передбачає, зокрема, можливість позбавити ступеню за плагіат та фальсифікацію. Відповідне рішення підтримало 299 народних депутатів.

Як пояснювали у МОН, Положенням законопроекту пропонується:

– зняття правового вакууму в процедурі присудження наукових ступенів для здобувачів ступеня кандидата та доктора наук, який міг би настати після 1 липня 2021 року через втрату чинності Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567;

– упорядкування рівнів вищої освіти шляхом винесення ступеня доктора наук зі сфери вищої освіти до сфери науки та науково-технічної діяльності;

– розширення автономії закладів вищої освіти та наукових установ шляхом передачі повноважень щодо утворення разових спеціалізованих вчених рад та затвердження рішень про присудження ступеня доктора філософії та видачі відповідного диплому (повноваження МОН залишаються лише в частині погодження (за замовчуванням) складу разових рад, утворених закладами та установами);

– розширення видів академічної недоброчесності (крім академічного плагіату додається фабрикація та фальсифікація), за виявлення яких учасники атестаційного процесу позбавляються права участі у підготовці та атестації здобувачів відповідних ступенів.

Законопроект, серед іншого, визначає, що встановлення відповідно до законодавства в поданих до захисту дисертації або наукових публікаціях фактів академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації є підставою для відмови у присудженні наукового ступеня доктора наук. За цими ж підставами можна позбавити особу отриманого ступеня.

Якщо у захищеній докторській дисертації або публікаціях, які представлялися до захисту, встановлено відповідно до законодавства факти академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації, науковий консультант позбавляється права участі у підготовці та/або атестації здобувачів ступеня доктора філософії та консультуванні та/або атестації здобувачів ступеня доктора наук строком на два роки.

Голова спеціалізованої вченої ради, в якій відбувся захист цієї дисертації, та опоненти, які надали позитивні висновки на неї, позбавляються права участі в атестації кадрів вищої кваліфікації строком на два роки, а наукова установа чи заклад вищої освіти позбавляється права утворювати спеціалізовану вчену раду за відповідною науковою спеціальністю строком на один рік.


ВІД MY.UA


ВІД LUCKYADS


ВІД OBLIVKI

Від Smi.biz


You may also like...

Мы в соц. сетях